Spróbujcie
rzeki Soča
CANYONING w dolinie rzeki Soča
KAJAK na rzece Soča